« Tilbage
Aug. 2007

Er der undtagelser vedr. de nye lovkrav (terrorpakken) ?Vi er fra flere sider, blevet adspurgt om der måske skulle være mulighed for undtagelser fra den nye bekendtgørelse vedr. logning af internet trafik - f.eks. ved særligt små forretninger - eller i de tilfælde hvor der tilbydes gratis internet adgang.

Vi har derfor i dag spurgt Justitsministeriet om en nærmere præcisering af bekendtgørelsens §3, der siger:
§ 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for andelsforeninger, ejerforeninger, antenneforeninger og lignende foreninger eller sammenslutninger heraf, der inden for foreningen eller sammenslutningen udbyder elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til færre end 100 enheder.

Justitsministeriets Strafferetskontor udtaler:
§3 gælder kun for  boligforeninger og lign. som fast udbyder IT til deres faste medlemmer, uanset om det sker ved faste opkoblinger eller trådløst.
Campingpladser, hoteller eller lignende, der udbyder IT (fast eller trådløst) er IKKE omfattet af §3, og skal således overholde bekendtgørelsen.
Dette gælder hvad enten, der tages betaling for servicen eller ej - og uanset hvor mange der reelt anvender den udbudte service.

Mht til begrebet "udbyder" henvises til ministeriets vejledning til bekendtgørelsen:
Enhver, der markedsfører og sælger net eller tjenester, (...) til flere parter, anses for at være udbyder med de rettigheder, dette giver – det vil sige, at alle selskaber, der på kommercielt grundlag betjener mere end én slutbruger eller mere end én anden udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester med henblik på formidling af dele af disses trafik, er omfattet af begrebet.

Det er uden betydning, om udbyderen har egen infrastruktur, om der er tale om offentligt tilgængelige tjenester eller lukkede net, hvilket omfang udbudet har, samt hvilken form for tjenester der udbydes.

Virksomheder med eget net, der kun tilvejebringer infrastruktur til eget brug, falder dog uden for begrebet.
Hovedkravet er altså, at der udbydes elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester på kommercielt grundlag til slutbrugere.

På den baggrund - er der desværre ingen udsigter til nogen form for undtagelser.

Den fulde bekendtgørelse kan ses her:


http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20060098805


Vejledningen kan ses her:


http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20060007460

Vis flere nyheder

Nyhedsoversigtasd

AAA
Microsoft Partner Silver Desktop
HP Partner Program